IPP Garching

Max-Planck-Institut für Plasmaphysik
SV Plasmaphysik e.V.
Boltzmannstrasse 2
85740 Garching
http://www.svplasma.de/